سبک زندگی توحیدی

موضوع: نگاهی به یک نظام جامع سبک زندگی توحیدی مبتنی بر نصوص دینی و آموزه های عارفان و حکیمان بزرگ الهی نظیر جناب ملای رومی، محیی الدین ابن عربی تا مرحوم علامه طباطبائی و علامه طهرانی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین

تعداد جلسات: ۱۶