زندگی نامه

تحصیل:
(به نحو حضوری و غیرحضوری)

فقه:
دوسال مقام معظم رهبری
یکسال استاد وکیلی
سه سال آیه الله علیدوست
دوسال سال آیه الله شب زنده دار
شش‌‌ ماه آیه الله منتظری
یکسال آیه الله مفیدی
یکسال آیه الله مددی

اصول:

یکسال استاد وکیلی
۶ ماه استاد عابدی
۶ سال آیه الله هاشمی شاهرودی

عرفان و حکمت:

بدایه
استاد امینی نژاد

بخش هایی از نهایه
استاد امینی نژاد

شواهد الربوبیه
استاد وکیلی(مشهد اول و دوم)
استاد خسروپناه(مشهد سوم)

رسائل توحیدیه(رساله ذات، اسماء، افعال)
استاد وکیلی

علم النفس صدرایی
استاد وکیلی

مقدمه قیصری بر فصوص الحکم:
استاد عشاقی، امینی نژاد، یزدان پناه

کتب:

به سوی جانان
نور خدا
محیی الدین شیعه خالص(تدوین و تحقیق)
شرح دلبری
عرفان امین
آموزش منطق برای جوانان
رساله ای در مغالطات
رساله ای در وحدت وجود

مقالات:

ناسیونالیسم لاهوتی
نگاهی دوباره به آیهٔ شریفه “و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف”

تدریس:

ادبیات:
الهدایه فی النحو
صمدیه
مغنی البیب

منطق:

منطق کبری
حاشیه
المنطق
شرح شمسیه
تاریخ تحلیلی منطق

کلام و عقاید:
درسنامه کلام اسلامی
مجموعه معارف کاربردی(حدود ۱۵ دوره)

اصول:
معالم الاصول(بحث الاخبار)
اصول الفقه

فقه:
شرح لمعه
ریاض المسائل(بخش هایی از کتاب الصلاه)

حدیث:

یک دوره خارج حدیث(تاریخ، رجال و درایه)

فلسفه،حکمت و معارف:

فلسفه مقدماتی
فلسفه علم(بر اساس عیار تجربه)
تبیین مکتب عرفانی نجف
مبانی نظری سلوک الی الله

ریاضیات و فیزیک:
ریاضیات توماس
ریاضیات لیتهلد
فیزیک هالیدی(جلد اول)


درباره ما

با ما در تماس باشید